Användarvilkor

Tangocamp är ett registrerat varumärke.

Delar av Tangocamps webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Tangocamps webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Tangocamp.