Tangocamps koncept (vad gäller lektioner)

Idén med konceptet Tangocamp bygger på att värna om en hög kvalitativ nivå på undervisningen samtidigt som vi är måna om den sociala aspekten festivalen. Genom att låta deltagarna utvecklas i en och samma grupp under fyra dagar ger vi dem möjlighet att lära känna omkring 15 andra par, vilket innebär minst 15 potentiella danspartners vid milongorna. Dessutom är förhoppningen att gruppen i sig blir en dynamisk enhet som aktivt förhöjer upplevelsen av undervisningen.

Tangocamp 2010 International Argentine Tango FestivalTangocamp 2010 International Argentine Tango FestivalTangocamp 2010 International Argentine Tango Festival


Genom att ha ca
16 par i varje grupp och genom att alltid se till att grupperna består av jämna par försöker vi sörja för de bästa möjliga förhållandena för gruppen att utvecklas. Vi justerar gruppernas scheman utifrån förutsättningarna för varje nivå. Våra riktlinjer för detta arbete bygger på vår erfarenhet som lärare och organisatörer i kombination med det gensvar vi får från tidigare års festivaldeltagare. Genom åren har vi lärt oss att olika nivåer behöver olika egenskaper hos sina instruktörer. Instruktörerna kan vara ypperliga pedagoger, tekniska underverk, krävande inspiratörer, underhållande charmörer – men de viktigaste är att de egenskaper som ger varje nivå bäst förutsättningar också är de egenskaper som dominerar undervisningen hos det aktuella lärarparet.

Tangocamp 2010 International Argentine Tango Festival
Tangocamp 2010 International Argentine Tango Festival
Tangocamp 2010 International Argentine Tango Festival


Våra klasser är inte temaklasser
. Vi har sett att kvalitetsnivån på lektionerna höjs anmärkningsvärt när instruktörerna ges möjlighet att justera undervisningsnivån utefter förutsättningarna i varje enskild klass; och när de ges friheten att använda sitt eget material efter vad som inspirerar dem för stunden – inte genom att tvinga dem att undervisa något som var aktuellt för dem ett halvår tidigare. I jämlikhetens namn försöker vi också sprida instruktörernas undervisningstimmar över samtliga klasser (så långt det är möjligt), för att ge deltagarna möjlighet att möta samtliga instruktörspar; för att undvika att vissa klasser blir fullbokade och vissa lärare bara blir tillgängliga för den som anmäler sig tidigt. Med vårat koncept får alla deltagare lika kvalitativt hög nivå oavsett på vilken nivå de själva befinner sig och oavsett när de väljer att anmäla sig till festivalen.