Användning av information

• När du registrerar dig för vissa Tangocamp tjänster kommer vi att be dig om personlig information.

• Vi använder informationen vi samlar in för att tillhandahålla de tjänster du begärt. Våra tjänster kan innebära att vi förmedlar information till tex hotell och andra samarbetspartners till Tangocamp.

• Vi använder din information för att informera dig om andra produkter eller tjänster som erbjuds av Tangocamp och skicka relevanta inbjudningar till olika undersökningar med anknytning till Tangocamp tjänster.

• Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa våra kundregister till tredje part.

• Tangocamp lagrar ingen information om Bank eller kreditkort. Hela transaktionen sker på Paypal egna säkra hemsida.