Fullt Festival Paket eller Seminarium

Dina valmöjligheter:

- Seminarium med 14 timmar lektion med enbart Mariano "Chicho" Frumboli & Juana Sepulveda.
- Seminarium med 9 timmar lektion med enbart Carlos Espinoza & Noelia Hurtado.
- Nybörjarkurs med Pino Dangiola
- Inte välja några lektioner utan bara gå på milongorna och kanske ta en eller två Drop in Lektioner.


Chicho och Juana Seminariet


För tredje gången i Sverige ger Chicho och Juana ett 14 timmar seminarium för erfarna dansare/lärare.

- Endast för avancerade dansare.
- 14 timmar bara med Chicho & Juana.
- Seminar hålls på engelska.
- Seminar är öppet för 14 par.
- Partnerbyte kanske inte sker.
- Alla milongor ingår.
- Avgiften är 4000 kr per person. 

Carlos Ezpinoza & Noelia Hurtado Seminariet


Nu har vi glädjen att erbjuda ett 9 timmar seminarie med Carlos & Noelia för elever på nivån intermediate - avancerade.
Seminariet ger således 9 timmar enbart med Carlos & Noelia  och alla milongor ingår. Priset är 2400 kr per person. Registering görs i anmälningsformuläret genom att välja Seminar Carlos & Noelia under Nivå.

- För par på nivån Intermediate till advanced.
- 9 timmar bara med Carlitos & Noelia.
- Seminariet hålls på engelska
- Byten av partner kan ske.
- Seminariet är öppet för 18 par.
- Alla milongor ingår.

 

 

Nybörjarkursen


Pino Dangiola ger kursen som är 6 timmar totalt.

- Nybörjarkurs för dig som aldrig tagit ett steg eller är ringrostig.
- 6 timmar total.
- Vi kommer att rotera partners, så vi lär känna de övriga.
- Alla danskvällar ingår.
- Språket är svenska, utifall det finns utlänska deltagare byter vi till engelska eller använder båda språken.
- Priset är 1500 kr per person.

 

Angående nivåer

I de högre nivåerna förväntas du behärska alla grunder och tid läggs normalt inte på att förklara enklare begrepp eller sekvenser. När väl festivalen har börjat är chanserna små att byta grupp. Detta sker endast om det är helt uppenbart att du hamnat i fel grupp och att vi kan ordna med en plats i någon annan grupp. Tänk därför till en extra gång innan du väljer nivå. Är du osäker på din nivå kan du alltid fråga organisatörerna eller kontaktpersonerna om råd och vägledning.

                   

Nivå

Du har dansat tango - antal år

  
NybörjareIngen eller liten efarenhet av tango
Intermediate
Upp till 2 år
Intermediate/ Advanced2 till 4 år
Advanced
Mer än 5 år
 

 

 

 

 

 

 

 
Följande tabel kan även ge dig vägledning:

Nybörjare - Igen eller lite erfarenhet av tango.

Intermediate - Du kan leda eller följa i promenaden och framåt & bakåt ocho.

Intermediate/Advanced - Giros & barridas. Ocho cortado skall finnas på menyn.

Advanced - Voleos & ganchos. Musikalitet och rytm formar din dans.


Seminarium med Carlos & Noelia
- För Intermediate till avancerade dansare.

Seminarium med Chicho & Juana- Du bemästrar de ovanstående och undervisar andra i detta regelbundet.

 

Dubbla Pass - Double Shift

Vi erbjuder ett fåtal möjligheten att gå dubbla pass emot en kostnad av 600 kr. Är du intresserad av att dubbla antalet lektioner kryssa då för dubbla pass när du registerar dig!

 

Anmälan utan partner - Singel anmälan

Både singelförare och singelföljare kan anmäla sig utan partner. Ungefär 30% anmäler sig utan partner och normalt sett finner de flesta en partner. Antingen genom vår försorg eller via partnersök. Vi parar inte ihop par utan ser snarare till att grupperna har lika många förare som följare. Singelanmälningar sätts upp på en väntelista efter datum för inbetalningen. Ju tidigare inbetalning sker desto större chans att få en partner.

Använd vårt forum partnersök för att söka partner. De vi INTE lyckas finna en partner till kommer vi att kontakta. Alla andra kan anta att de har kommit med i festivalen, vilket, glädjande nog, de allra flesta gör!

 

Drop In Lektioner

Drop In lektioner är extra lektioner som inte är inkluderade i Tangocamp Paketet. Både Tangocamp deltagare och icke deltagare är välkomna at deltaga i dessa lektioner. För 200 kr (100 kr för Tangocamp deltagare) kan du köpa biljetter till dessa lektioner i dörren till drop in lektionen.
För att se vilka Drop In lektioner vi erbjuder i år se vårt program.

Lessons - Tangocamp Sweden

If you wish to study with our masters here are your options:

"FULL
 FESTIVAL PACKAGE" OR "SEMINAR"
-Full Festival package that includes 9 hours lesson with a mix of the teachers.
-Seminar with 14 hours lesson with Mariano "Chicho" Frumboli & Juana Sepulveda.
-Seminar with 9 hours lesson with only Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado
-Seminar with 9 hours lesson with "JoeRodrigo & Corbata Lucila Cionci
-Beginner's lesson with Pino Dangiola & Gilda Stillbäck (6 hours)


FULL LESSON & FESTIVAL PACKAGE
-Full Festival package consists of 9 hours lesson and all Milongas are included.
-Lessons are 1.5-2 hours, which means you get 5 lessons in total.
-You will get several, if not all, of the teachers assigned to your group. 
-Probably so shifted the partner during the lessons.
-We want that all groups have as many leaders as followers.
-It is possible to register as a single both leader and follower.
-Classes are held in English.
-Price for the Full Festival package is 2200 SEK per person.
-We want to have about 15 pairs in each group.
Promotion codes are valid only for this option
The teachers and the number of hours will be posted on the website and information about your lessons will be sent out through email and a indivual schedule is given at the check in to the Festival.


CHICHO AND JUANA SEMINAR

Chicho & Juana
For the third time Chicho and Juana give their seminar for experienced dancers/teachers.

-Only for advanced dancers.
-4 hours of lessons each day. 2 times for 2 hours per session. The lessons start late!
-14 hours only with Chicho & Juana.
-Seminar is held in English.
-Seminar is open for 18 pairs.
-Partner change might not take place.
-All Milongas are included.
-Early Bird not given at the seminar, as places are limited.
-All classes are given in the Congress Hall unless otherwise noted.
-The fee is 4000 SEK per person.CARLOS ESPINOZA & NOELIA HURTADO SEMINAR

Carlos and Noelia
Now we have the pleasure for the first time ever in Tangocamp to offer an 9 hour seminar with Carlos and Noelia for students at the intermediate/advanced-advanced.
The seminar thus provides 9 hours with only Carlos & Noelia and 3 Milongas are included. The price is 2400 kr per person.
 Registration is made in the registration form by selecting  Carlos & Noelia.
-For couples at the level of ntermediate/advanced to advanced.
- 9hours only with Carlos & Noelia.
-The seminar is held in English
-Change of partners can take place.
-The seminar is open to 16 pairs.
-All Milongas are included.


RODRIGO JOE CORBATA & LUCILA CIONCI SEMINAR

Joe Corbata & Lucila Cionci
Now we have the pleasure to offer a seminar with Rodrigo & Lucila for students in level intermediate/advanced-advanced.
The seminar thus provides 9 hours only with Rodrigo & Lucila and 4 Milongas are included. The price is 2400 kr per person. Registration is made in the registration form by selecting Rodrigo & Lucila during Level Seminar.

-For couples at the level of Intermediate/advanced to advanced.
- 9 hours only with Rodrigo & Lucila.
-The seminar is held in English
-Change of partners can take place.
-The seminar is open to 14 pairs.
-All Milongas are included


BEGINNER'S COURSE

Pino Dangiola & Gilda Stillbäck
Pino Dangiola and Gilda Stillbäck provides course which is 6 hours in total.
-Beginners course for those who have never taken a step or is out of practice.
-6  hours total.
"We will rotate partners, so we get to know the other.
-All dances are included.
Language is Swedish, just in case there are changes we mixed participants into English or use both languages.
-Price is 1500 SEK per person.

ABOUT LEVELS
Groups consist of about 16 pairs in each. In the higher levels is expected to master all the basics and time are normally not to explain simple concepts or sequences. Once the Festival has begun to change the chances of small group. This happens only if it is quite obvious that you ended up in the wrong group and we can arrange a place in any other group.